Kontratyp dozwolonej krytyki ogranicza się do rozgłaszania prawdziwego zarzutu. Jeżeli zarzut był nieprawdziwy, to podnoszenie go nie jest realizowaniem prawa do krytyki osoby pełniącej funkcję publiczną.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2015 r., sygn. akt III KK 161/15

Istota postępowania odwoławczego sprowadza się do funkcji kontrolnej, co wyklucza dublowanie dokonywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonych dowodów.

Czytaj więcej...

[…] Kradzieżami samochodów, oprócz złodziei, działających niejako "na własny rachunek", wielokroć prymitywnie i w sposób łatwy do ujawnienia, zajmują się często zorganizowane grupy czy zgoła gangi przestępcze.

Czytaj więcej...

Kierujący pojazdem ma obowiązek obserwowania jezdni, zarówno przed przystąpieniem do wykonania tego manewru, jak i cały czas w czasie jego trwania, aż do zakończenia, zaś każda interpretacja zawężająca ten okres obserwacji jest nieuprawniona.

Czytaj więcej...

[...] Informacja o miejscu zamieszkania sędziego sądu powszechnego nie jest informacją o sprawie publicznej i co za tym idzie, nie ma ona charakteru informacji publicznej.

Czytaj więcej...

pogoda.net