[…] Tzw. wykresówka tachografu rejestruje jedynie dane o ruchu pojazdu, a nie o osobie kierującego, zresztą w części może być wypełniona ręcznie. Dlatego nie jest przydatna do ustalenia, że w czasie popełnienia przypisanego czynu ukarany kierował innym pojazdem. […]

Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie II AKz 504/14

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

 

 

[...] Prawomocny wyrok jest trwałym rozstrzygnięciem sprawy, dlatego przysługuje mu domniemanie prawdziwości przyjętych w nim ustaleń faktycznych. Podważenie tego domniemania, prowadzące do uchylenia wyroku, może nastąpić tylko w warunkach ściśle określonych ustawą.

Czytaj więcej...

Wielokrotne, poprzedzone szerokim zamachnięciem, silne uderzenia wypełnioną płynem butelka szklaną, o wadze około pół kilograma, zadawane dodatkowo w określone miejsce głowy, mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia, prowadząc do pęknięcia czaszki, uszkodzenia mózgu czy spowodowania wewnętrznego krwotoku tej części ciała.

Czytaj więcej...

Ustalenie zamiaru towarzyszącego zachowaniu sprawcy podlega zawsze takim samym regułom dowodzenia, jak pozostałe okoliczności sprawy, a zatem wymaga niespornego udowodnienia i nie może ograniczać się jedynie do domniemań bądź stawiania uprawdopodobnionych, lecz nie udowodnionych bezspornie tez.

Czytaj więcej...

[…] Nieprawidłowe i zbędne jest przeklejanie do uzasadnienia całości wyjaśnień oskarżonego oraz zeznań świadków w celu dokonania ich oceny.

Czytaj więcej...

pogoda.net