"Nie stanowią zniesławienia oświadczenia i wypowiedzi będące realizacją uprawnień opartych na prawie. Dotyczy to w szczególności krytycznych ocen wyrażonych w opiniach służbowych, skargach, pismach procesowych, krytyce naukowej, artystycznej, itp".

Wyrok SN z dnia 23 maja 2002 r., sygn. V KKN 435/00

Prawo do "krytyki" nie może być utożsamiane z prawem do "zniesławiania", a krytyczne oceny powinny być wyrażane w odpowiedniej formie, zwłaszcza gdy nie są wyrażane w sposób spontaniczny lub w toku szybkiej wymiany słów, a w sposób zaplanowany i przemyślany.

Czytaj więcej...

[…] Biegli sądowi mają prawo do niezakłóconego prowadzenia swych czynności. Jest to gwarancja powodzenia ich pracy, a tym samym gwarancja prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tym samym w prawie krajowym winny istnieć środki, które w razie konieczności posłużą dla ochrony biegłych przed obraźliwymi i bezzasadnymi atakami dotyczącymi wykonywania przez nich czynności zawodowych.

Czytaj więcej...

Art. 230 kpk obliguje organy procesowe do zwrotu osobie uprawnionej zatrzymanych rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego.

Czytaj więcej...

pogoda.net