[…] Obrona konieczna nie ma wprawdzie subsydiarnego charakteru, to jednak może mieć tylko konieczny charakter, a więc musi być podjęta w taki sposób i takimi środkami, jakie są w konkretnej sytuacji niezbędne do odparcia zamachu.

Czytaj więcej...

To, że dokument sporządzany w ramach relacji prywatnoprawnych może być użyty także wobec innych podmiotów, nie stanowi o tym, że jest to dokument mający cechę zaufania publicznego. […]

Czytaj więcej...

Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie jest uzasadnione w razie zaistnienia nadzwyczajnych i niezależnych okoliczności. Z pewnością nie można uznać, że wcześniej planowany urlop wypoczynkowy należy do kategorii takich zdarzeń.

Czytaj więcej...

[…] Adwokat jest współpracownikiem wymiaru sprawiedliwości, którego zadanie polega na zapewnianiu, przy zachowaniu całkowitej niezależności i w nadrzędnym interesie wymiaru sprawiedliwości, obsługi prawnej, której potrzebuje klient. (...)

Czytaj więcej...

[…] Przepis art. 174 kpk nie oznacza wykluczenia możliwości czynienia jakichkolwiek ustaleń faktycznych w oparciu o policyjne notatki urzędowe sporządzone w toku postępowania.

Czytaj więcej...

pogoda.net