[…] Spełnione zostały przesłanki, które legły u podstaw podjętej przez prokuratora decyzji procesowej o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na badanie stanu zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...

[…] Zmiana kwalifikacji prawnej to także wprowadzenie nowej oceny prawnej i zakwalifikowanie określonego zachowania się z innego przepisu prawnego, a także dokonanie istotnych zmian w opisie zarzucanego czynu.

Czytaj więcej...

"Nie stanowią zniesławienia oświadczenia i wypowiedzi będące realizacją uprawnień opartych na prawie. Dotyczy to w szczególności krytycznych ocen wyrażonych w opiniach służbowych, skargach, pismach procesowych, krytyce naukowej, artystycznej, itp".

Wyrok SN z dnia 23 maja 2002 r., sygn. V KKN 435/00

Prawo do "krytyki" nie może być utożsamiane z prawem do "zniesławiania", a krytyczne oceny powinny być wyrażane w odpowiedniej formie, zwłaszcza gdy nie są wyrażane w sposób spontaniczny lub w toku szybkiej wymiany słów, a w sposób zaplanowany i przemyślany.

Czytaj więcej...

[…] Biegli sądowi mają prawo do niezakłóconego prowadzenia swych czynności. Jest to gwarancja powodzenia ich pracy, a tym samym gwarancja prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tym samym w prawie krajowym winny istnieć środki, które w razie konieczności posłużą dla ochrony biegłych przed obraźliwymi i bezzasadnymi atakami dotyczącymi wykonywania przez nich czynności zawodowych.

Czytaj więcej...

pogoda.net