Batumi liczy sobie 160 tys. mieszkańców. Jest trzecim co do wielkości miastem Gruzji. Powstało na pocz. X w. w południowo-zachodniej kraju, na wybrzeżu Morza Czarnego. Od II połowy XIX w., po przyłączeniu do Rosji i rozbudowie portu, zauważa się dynamiczny rozwój miejscowości.

Czytaj więcej...

We wprowadzeniu do galerii poświęconej Bieszczadom, a złożonej ze zdjęć wykonanych w 2007 r., zawarłem już kilka uwag o tym ciekawym zakątku Polski. I chociaż Bieszczady zmieniają się w oczach, uwagi te nie straciły na aktualności do dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej...

Zdjęcia zamieszczone w tej galerii stanowią integralną część galerii Bieszczady' 2017. Odsłona pierwsza. Ta sama zasada dotyczy dotyczy tekstu wprowadzającego. W pierwszej kolejności zapraszam więc TUTAJ. Nie ma oczywiście żadnych przeszkód do wyboru innej kolejności.

Jan Wojtasik

Czytaj więcej...

Dwieście lat temu Aleksander Fredro tak pisał o Bieszczadach: "W Baligrodzie wypoczęliśmy koniom. Tam granica świata. Za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło. Droga i rzeka jest to jedno i toż samo, a od rzeki z jednej i drugiej strony wznoszą się czarne ściany jodeł i smereków. Cisna leży w obszernej nieco kotlinie. Folwark, cerkiew, karczma, dalej młynek i tartak ożywiają tę górską wioskę więcej niż wiele innych".

Czytaj więcej...

Utworzony w drugiej połowie XIX wieku park miejski w Sławie rozciąga się wzdłuż brzegów Jeziora Sławskiego. Liczy około 13 ha powierzchni i ma nieregularny kształt przypominający nieco lustrzane odbicie litery "L". W momencie powstania w części przypałacowej nasadzono aleje lip, platanów oraz sosny czarnej.

Czytaj więcej...

pogoda.net