"Tylko wtedy znaczą słowa, gdy miecz czynu stoi za nimi nie dalej niż o krok".

Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię, /w/: J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię. Bramy raju, Biblioteka POLITYKI, bez daty wydania s. 15

 

pogoda.net