"Żadna teoria nie posiada wartości, jeżeli nie wynika z praktyki i nawzajem do praktyki nie prowadzi; nauczanie tej pierwszej bez doświadczenia drugiej w równym stopniu jest czcze, jak i mozolne".

Fryderyk Hechell: za Jan Widacki, Stulecie krakowskich detektywów, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987 s. 16

pogoda.net