„Przestępstwo przeciwko pokojowi jest największa zbrodnią, jaką można w ogóle popełnić, bo rodzi ono wszystkie inne. Wywołanie wojny jest przyczyną popełnienia innych zbrodni wojennych, powoduje nasilenie popełniania zbrodni przeciwko ludzkości, jest przyczyną większej ilości ofiar w ludziach, mieniu i kulturze świata niż jakakolwiek inna zbrodnia”.

Czytaj więcej...

W dniu 6 czerwca 1997 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił komplet przepisów składających się na obowiązujące od 1 września 1998 r. nowe ustawodawstwo karne. Prace nad tym ustawodawstwem trwały wiele lat.

Czytaj więcej...

Zanim udziałem studentów stały się tzw. praktyki robotnicze, gdzie mieli zapoznać się z trudami życia i pracy prostych ludzi, uczelnie w porozumieniu z zakładami pracy organizowały studenckie praktyki zawodowe. Ja trafiłem na taką praktykę w sierpniu 1971 r. do Prokuratury Powiatowej w Nowej Soli.

Czytaj więcej...

Zawsze uważałem i powtarzam to przy każdej okazji, że każdy szef jest mądry i skuteczny w działaniu na tyle, na ile mądrzy, sprawni w działaniu i emanujący poczuciem odpowiedzialności są jego podwładni. Do współpracowników, zwłaszcza tych najbliższych miałem szczęście.

Czytaj więcej...

Jedną z najważniejszych i użytecznych form zdobywania specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk sądowych były studia podyplomowe z kryminalistyki, jakie podjąłem w 1994 r. na Wydziale Prawa i Administracji mojego macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej...

pogoda.net