Rozmaitości

Ważną zaletą stron internetowych jest możliwość ich uaktualniania oraz uzupełniania o nowe istotne treści. Staram się korzystać z tej możliwości zawsze, ilekroć trafi do moich rąk jakaś ciekawa, a zwłaszcza wartościowa informacja.

Czytaj więcej...

"Każdy, kto korzysta z usług oferowanych przez cyberprzestrzeń jest potencjalnym celem. Sprawca ataku w pierwszej kolejności dąży do zdobycia jak największej ilości o potencjalnej ofierze. Potem pozyskuje jej zaufanie. W końcu następuje atak, czyli przejęcie komputera, a w ślad za tym możliwość wykonania każdej operacji, jaką normalnie wykonuje jego właściciel."

Czytaj więcej...

Ściganie szeroko rozumianych przestępstw finansowych, które godzą bezpośrednio w budżet unijny, będzie podstawowy zadaniem przyszłej Prokuratury Europejskiej.

Czytaj więcej...

Normy czasu pracy sędziów są zgodne z konstytucja. Takie właśnie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK 11/11 z dnia 7 maja 2013 r. Jak podniesiono w uzasadnieniu niedawno wydanego orzeczenia, ustawodawca ma swobodę  w określeniu systemu pracy poszczególnych grup zawodowych. Zarazem konstytucja nie przesądza ani o wymiarze czasu pracy, ani obowiązku rekompensaty za tzw. nadgodziny.

Czytaj więcej...

W dniach 23 – 24 maja 2013  w Sali Kolumnowej  Wydziału Historycznego UW w Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście  26/28 odbędzie się inauguracja Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego. W programie przewidziano m.in. prezentacje materiałów poświęconych historii powstania Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz jego 40-letniej działalności.

Czytaj więcej...

pogoda.net