Rozmaitości

Normy czasu pracy sędziów są zgodne z konstytucja. Takie właśnie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK 11/11 z dnia 7 maja 2013 r. Jak podniesiono w uzasadnieniu niedawno wydanego orzeczenia, ustawodawca ma swobodę  w określeniu systemu pracy poszczególnych grup zawodowych. Zarazem konstytucja nie przesądza ani o wymiarze czasu pracy, ani obowiązku rekompensaty za tzw. nadgodziny.

Czytaj więcej...

W dniach 23 – 24 maja 2013  w Sali Kolumnowej  Wydziału Historycznego UW w Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście  26/28 odbędzie się inauguracja Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego. W programie przewidziano m.in. prezentacje materiałów poświęconych historii powstania Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz jego 40-letniej działalności.

Czytaj więcej...

Organizatorzy sobotniego rajdu na Wzgórza Pszczółkowskie, czyli Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Sławie i Rada Rodziców uczęszczających do niej uczniów bez wątpienia wierzą w moc porzekadła "czym skorupka za młodu nasiąknie ...". Przekonanie to, w dobrym znaczeniu tego powiedzenia, potwierdza zorganizowany 11 maja tego roku przez tę szkołę rajd rowerowy na odległe o kilkanaście kilometrów od miasta Wzgórza Pszczółkowskie.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów wspólnie z Nadleśnictwem Sława Śląska oraz ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozpoczęło realizację projektu pt. Nowe Trasy Rekreacyjne w Dawnej Puszczy Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników”, zgromadzeni 14 grudnia 2012 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalili jednomyślnie niniejsze orędzie skierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

pogoda.net