Rozmaitości

Warszawa. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się niedawno do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska i podjęcie stosownych działań w sprawie tzw. nadzoru nad działalnością sądów powszechnych, wprowadzanego stale w sądownictwie.

Czytaj więcej...

FBI stworzyło i prowadziło serwis zawierający dziecięcą pornografię przez dwa tygodnie, a to wszystko na potrzeby zakrojonej na szeroką skalę prowokacji, która miała na celu wyłapanie jak największej liczby pedofilów. […]

Czytaj więcej...

Wszystkich Gości witryny uprzejmie zapraszam do odwiedzenia mojej najnowszej galerii. Zgromadziłem w niej zdjęcia wykonane w maju tego roku w Nowej Soli i jeszcze kilku innych miejscach.

Czytaj więcej...

Wolność wypowiadania się to niewątpliwie ważna zasada konstytucyjna i przejaw demokratycznych relacji społecznych. Jednak każdy medal, o czym wiadomo od dawna - ma dwie strony, a nadmiar cnoty przeradza się w jej przeciwieństwo.

Czytaj więcej...

Nawiązując do komunikatu z 13 maja 1013 r. pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ukazało się obszerne sprawozdanie dra Alfreda Staszaka z przebiegu uroczystości związanych z jubileuszem 40-lecia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego połączonych z Konferencją naukową "Kryminalistyka-Nauka-Praktyka".

Czytaj więcej...

pogoda.net