Pod hasłem "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania, jeden cel" Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii wspólnie z Katedrą Postępowania Karnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP organizuje w dnia ch 11-13 września 2013 r. w Karpaczu swój kolejny - XVI już Zjazd. Organizatorzy liczą, że bezpośrednie kontakty medyków sądowych z przedstawicielami środowisk prawniczych umożliwią wymianę myśli i przyczynią się do rozwiązania wielu istotnych problemów prawa i medycyny.

Komitetowi Naukowemu Zjazdu przewodniczy Pani prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek, a Komitetowi Organizacyjnemu dr n. med. Tomasz Jurek p.o. Kierownika Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profil naukowy Zjazdu będzie dotyczył takich zagadnień, jak:

  1. WSPÓŁPRACA MEDYKA SĄDOWEGO Z INSTYTUCJAMI  WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANAMI ŚCIGANIA
  2. BŁĄD MEDYCZNY A KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
  3. DIAGNOSTYKA POŚMIERTNA
  4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE SĄDOWEJ I KRYMINALISTYCE
  5. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZDROWIU. OPINIOWANIE W SPRAWACH CYWILNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH
  6. GENETYKA SĄDOWA
  7. OPINIOWANIE SĄDOWO – TOKSYKOLOGICZNE
  8. SĄDOWO – LEKARSKA IDENTYFIKACJA OSÓB.

 

Źródło:  Katedra Medycyny Sądowej

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

http://www.ptmsik.pl/xvi/

 

 

 

 

 

pogoda.net