W dniu 13 lutego 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości - Jarosław Gowin, Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas, Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Tomasz Janik - Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Irena Kamińska - Prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" oraz Krzysztof Józefowicz - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu podpisali Porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży.

W dokumencie wszyscy Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej. Program będzie realizowany poprzez prowadzenie wykładów/lekcji z zakresu prawa.
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją idei,  zamierzeń i planów przyjętych na Drugim Kongresie Prawników Wielkopolski nt."Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków", który odbył się w dniu 19 listopada 2012 roku w Poznaniu.

Źródło i pełna treśc porozumienia: http://www.poznan.sa.gov.pl/index.php?id=115&look=99

pogoda.net