Komunikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej - II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej nt. Oddziały Psychiatrii Sądowej w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy, Spała, 01-02.03.2013

Celem konferencji jest:

1.Zebranie materiałów do historii oddziałów psychiatrii sądowej w Polsce, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTPS a następnie ukażą się w publikacji pt.: Psychiatria sądowa w Polsce.

2.Opiniowanie w sprawach dotyczących błędów leczenia psychiatrycznego.

3.Opiniowanie w sprawach dotyczących samobójstw popełnionych przez chorych psychicznie.

4.Założenia i efektywność dialektycznej terapii behawioralnej (Dialectical Behaviour Therapy – DBT).

5.Historia i dokonania oddziału psychiatrii sądowej szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

6.Kazuistyka.

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 30.01.2013. Warunkiem przyjęcia referatu jest przesłanie streszczenia drogą mailową i pozytywna ocena Rady Naukowej konferencji.

 Więcej informacji pod adresem:

http://www.ptps.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:ii-ogolnopolska-konferencja-oddziaow-psychiatrii-sdowej&catid=29:ogloszenia

pogoda.net