Atlantyckie lasy deszczowe zajmują obecnie jedynie 7% swojego pierwotnego obszaru. Dla doraźnych korzyści wycina się je na wielką skalę. Co minutę znika z powierzchni ziemi naturalny las pierwotny o wielkości odpowiadającej 36 boiskom piłkarskim.

Od wielu już lat 10 października obchodzimy w naszym kraju Święto Drzewa - dzień mający na celu zwrócenie uwagi na problem niszczenia przyrody i konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Także na potrzebę sadzenia kolejnych pokoleń drzew.

Jan Wojtasik

pogoda.net