Nowa Sól. Od 2020 roku rodzinne rajdy rowerowe stały się stałą pozycją w kalendarzu przedsięwzięć rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.

Odsłonę kolejnej edycji jesiennej zaplanowano na niedzielę 9 października 2022 r. Odbędzie się pod hasłem: „Dworki, parki i winnica”. Start nastąpi o godz. 10,00 sprzed Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 SPOŻYWCZAK w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106.

Projekt zakłada w pierwszym etapie przejażdżkę drogą powiatową przez Lubieszów do miejscowego podworskiego parku. Następnie ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 uczestnicy wyprawy dojadą do Wrociszowa, skąd skierują się do dworu w Ciepielowie. Kolejnym etapem będzie przejazd do Nowego Żabna i wizyta w tamtejszym parku. Kulminacyjny punkt wycieczki nastąpi w Starej Wsi, gdzie planowane jest połączone z poczęstunkiem zwiedzanie winnicy „Kinga” i spotkanie z jej właścicielami.

Przewodnikiem będzie znakomity regionalista dr Tomasz Andrzejewski. Zakończenie rajdu przewidziane jest ok. godz. 14,00 na placu przy Al. Wolności w Nowej Soli.

Łączna długość trasy nie powinna przekroczyć 20 km. Znacząca jej część przebiegać będzie drogami utwardzonymi o dobrej, najczęściej asfaltowej nawierzchni. Odcinek drogi gruntowej nie przekroczy 1 km.

Poza walorami poznawczymi i rekreacyjnymi, rajd dostarczy okazji do poznania pejzażu gminy wiejskiej Nowa Sól, a przede wszystkim podziwiania uroku jesiennej roślinności parkowej.

Udział w wyprawie jest bezpłatny, a liczba uczestników nie podlega ograniczeniom. Jedynym formalnym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Z uwagi na prognozowany czas wyprawy, który wyniesie ok. 4 godzin, zalecane jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość napojów oraz pożywienia.

Jak zawsze, warto też pamiętać o odpowiednim przygotowaniu roweru, doborze odzieży stosownej do pory roku i możliwych zmian pogody, a także środkach do odstraszania owadów. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się rowerami po drogach publicznych i wykonywanie poleceń organizatorów.

Redakcja "Tekstów & pejzaży" współpracuje przy organizacji wyprawy oraz sprawuje nad nią medialny patronat.

Jan WOJTASIK

Mapka poniżej przedstawia projektowaną trasę rajdu. Strzałkami oznaczono kierunek przemieszczania się, gwiazdki oznaczają miejsce startu i zakończenia, a romby obiekty planowane do odwiedzenia.

 

 

pogoda.net