Nowa Sól – Borów Polski. Po Solnikach i Bytomiu Odrzańskim nadszedł czas na krajoznawczą wyprawę „Rajd.BIKE” do Borowa Polskiego. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli zaplanowało ją na dzień 3 października 2021 r.

Jako miejsce zbiórki, startu oraz mety obrano punkt początkowy ścieżki rowerowej Nowa Sól – Stypułów „Kolej na Rower” przy ul. Przyszłości (MOR). Start nastąpi o godz. 10,00.

Uczestnicy wyprawy po minięciu ronda Województwa Lubuskiego i przejechaniu przez południową strefę gospodarczą, skierują się w stronę Nowego Żabna, a następnie przez Drwalewice i Lasocin dojadą do Bielic. Tam będzie miał miejsce krótki postój połączony z informacją o historii miejscowego pałacu. To jedna z perełek architektonicznych naszego regionu. Przy okazji uczestnicy wycieczki wysłuchają krótkiej informacji o historii miejscowej kopalni węgla brunatnego.

Docelowym etapem wycieczki będzie niewielka miejscowość o średniowiecznym rodowodzie – Borów Polski. Pobyt w tej wiosce stanie się okazją do zwiedzenia zabytkowego kościoła p.w. św. Klemensa. Przewodnikiem po świątyni i okolicy będzie znamienity znawca historii regionu dr Tomasz Andrzejewski.

„Rok 1510 zapisał się w dziejach miejscowości przykrym wydarzeniem. Miejscowy folwark, prawdopodobnie także i kościół i zamek padły ofiarą pożaru wywołanego napadem na posiadłości Rechenbergów zbuntowanych chłopów. Bunt wymierzony był wprawdzie przeciwko augustianom z Żagania, ale Rechenbergowie, którzy bronili dóbr zakonnych stali celem akcji odwetowej. Po tych wydarzeniach zamek mógł być przez pewien czas opuszczony”. T. Andrzejewski.

Ok. godz. 13,00 rozpocznie się powrót do Nowej Soli. W tym celu uczestnicy wycieczki dojadą przez Zawadę i Czciradz do Kożuchowa, a następnie ścieżką rowerową „Kolej na Rower”  do miejsca wcześniejszego startu, gdzie nastąpi zakończenie rajdu.

Długość projektowanej trasy wycieczki wynosi 33 km. Jej trasa przebiegać będzie drogami utwardzonymi, w znacznej części o nawierzchni asfaltowej, częściowo pokrytej szutrem.  Spodziewać się należy atrakcyjnych jesiennych widoków, gdyż droga o zróżnicowanej wysokości prowadzi przez lasy - iglasty, mieszany i liściasty, pola oraz zmienne środowisko urbanistyczne - miasta, przedmieścia, wioski.

Rajd jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. Z uwagi na długość rajdu i szacowany czas jego trwania pamiętać należy o zaopatrzeniu się w odpowiednią ilość pożywienia i napojów.

Wobec zagrożenia epidemiologicznego należy pamiętać o zaopatrzeniu się w maseczkę. Założenie maseczek podczas zwiedzania kościoła będzie obowiązkowe. Niezbędne jest także posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Redakcja "Tekstów i pejzaży" przyjęła patronat medialny nad rajdem i współuczestniczy przy jego organizacji.

Jan WOJTASIK

Mapka poniżej przedstawia schematyczny plan przejazdu. Projektowaną trasę oznaczono kolorem niebieskim. Czerwona gwiazdka oznacza natomiast miejsce startu i zakończenia rajdu, a romb wytypowane miejsca zwiedzania.


pogoda.net