Wilkowice. Co roku świat ubożeje o 13 mln. hektarów lasów. Drzewa są wycinane lub wypalane. Tak pozyskane grunty przeznacza się na pastwiska dla zwierząt hodowanych na mięso i pod uprawę pasz dla nich. Mniej lasów to mniej gatunków roślin i zwierząt, dla których są siedliskiem.

Lasy są największą ostoją życia, domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają połowę tlenu potrzebnego dla życia ludzi i zwierząt. Dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie. Dostarczają nam drewna, oczyszczają powietrze, magazynują wodę. Wylesianie jest odpowiedzialne za 20 % emisji gazów cieplarnianych. Tempo wycinania lasów na świecie mierzy się jako 1 hektar na sekundę lub jako ponad 300 tysięcy km2 rocznie (w przybliżeniu to powierzchnia Polski).

Tereny zielone i parki poprawiają jakość naszego życia wzbogacając miejsca, w których żyjemy, pracujemy bądź spędzamy wolny czas. Przyczyniają się one do zwiększenia wartości krajobrazu, schładzają otoczenie, a rosnące w nich drzewa, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat.

Drzewa są jednym z najważniejszych czynników wpływających na równowagę ekologiczną w środowisku człowieka. Pomimo tego często narażone są na niefachowe przycinki, dewastację lub zwykły wandalizm. [...]

Klub GAJA. Całość tekstu: TUTAJ

 

pogoda.net