TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Dodatkowe dyżury prokuratorów i specjalna konferencja nt ochrony danych osobowych oraz wizerunku ofiary przestępstwa to działania  podjęte przez prokuraturę w związku z organizowanym w dniach od 25 lutego - 02 marca 2013 roku, Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W każdej z prokuratur okręgu zielonogórskiego zostaną wprowadzone dodatkowe dyżury wyznaczonych prokuratorów. W tym czasie prokuratorzy w siedzibach prokuratur będą udzielali porad w zakresie praw pokrzywdzonych, wszystkim zainteresowanym, którzy telefonicznie i osobiście zgłoszą się do jednostek. Numery telefonów, pod które można dzwonić oraz bliższe informacje o konferencji organizowanej przez Prokuraturę Generalną podane są m.in. na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod adresem:  http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=9443.

Osoby bliżej zainteresowane skomplikowaną kryminologiczną i kryminalistyczną problematyką ofiar przestępstw zapraszam do lektury mojego artykułu pod adresem: http://demo.janwojtasik.pl/moje-teksty/starsze/204-wiktymologia.html .

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

pogoda.net