Jodłów – Siedlisko. Redakcja „Tekstów i pejzaży” tradycyjnie sprawuje patronat medialny oraz współdziała przy organizacji wycieczek rowerowych organizowanych przez Fundację KAROLAT w Siedlisku oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w Jodłowie.

Jeszcze niedawno mogłem zakomunikować, że organizacje te także w obecnym roku zaplanowały rodzinne wyjazdy rowerowe do Puszczy Tarnowskiej. Niestety problemy związane z pandemią spowodowały, że nie wszystkie plany mogą być realizowane. W pierwszej kolejności Fundacja Karolat odwołała wyprawę planowaną na 26 kwietnia 2020 r. Nie można wykluczyć, że rajd odbędzie się w późniejszym, bardziej bezpiecznym czasie.

Natomiast SWRLJ ciągle jeszcze zamierza w dniu 27 czerwca  pojechać na Stachuriadę do Grochowic i 8 sierpnia (do części północnej Puszczy i Konotopu).

Zasady uczestnictwa w wycieczkach będą analogiczne jak w latach poprzednich, a szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Wszystkie wyjazdy, poza aspektami rekreacyjnymi, będą okazją do bliższego poznania walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszaru Puszczy Tarnowskiej oraz jej historii.

W nadziei, że rozwój wydarzeń nie przekreśli także tych planów, zapraszam w imieniu organizatorów.

Jan Wojtasik

 Już teraz warto sobie przypomnieć:

pogoda.net