Nowa Sól. Redakcja „Tekstów i pejzaży” otrzymała zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli Pani Eweliny Lis dotyczące przestrzegania zasad bezpiecznego przebywania na terenie leśnym po uchyleniu zakazu wstępu.

Zalecenia te powinny być respektowane w czasie wszelkiego rodzaju leśnych wycieczek, np. rajdów rowerowych czy jakiegokolwiek innego pobytu.

Na początku listu Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomniała, że wirus afrykańskiego pomoru nadal znajduje się w środowisku. Oznacza to potrzebę zachowania rozwagi i respektowania zasad bioasekuracji.

Przede wszystkim nie wolno w lesie pozostawiać resztek jedzenia, opakowań po spożywanym pokarmie ani jakichkolwiek innych śmieci. W przypadku zaś znalezienia padłego dzika, nie należy go pod żadnym pozorem dotykać. Miejsce znalezienia powinno natomiast zostać oznaczone dostępnymi środkami. Odnotować należy też jego lokalizację. Można w tym celu wykorzystać współrzędne GPS, numerację oddziałów leśnych, oznaczenia dojazdów pożarowych czy tras turystycznych.

Fakt znalezienia padłego dzika należy jak najszybciej zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub nadleśnictwa. Podajemy miejsce znalezienia, charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS, dane osoby zgłaszającej - w tym numer telefonu kontaktowego oraz liczbę znalezionych padłych w danym miejscu dzików.

Należy też pamiętać, że osoba, która znalazła padłego dzika, a więc potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie. Nie powinna też wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Jan Wojtasik


 

pogoda.net