Sława - Tarnów Jezierny. Wobec ujawnienia przypadków zarażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (African Swine Fever - ASF), Wojewoda Lubuski w dniu 15 listopada 2019 r. wydał rozporządzenie zakazujące wstępu do lasu.

Zakaz obejmuje najogólniej obszar Puszczy Tarnowskiej od brzegu Jeziora Sławskiego na północy - do granicy Nadleśnictw Sława Śląska – Nowa Sól na południu oraz od Kamiennej na południu po linię lasów od Józefowa przez Dąbrowno na północy.

Na wskazanym obszarze zabroniono m.in. organizacji polowań oraz podejmowania jakichkolwiek inicjatyw związanych z pozyskiwaniem mięsa z dzików i jego obrotem. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do fizycznej izolacji wydzielonego obszaru. Długość obwodu ogrodzenia wynosi ok. 36 km.

Szczegółowy zakres obowiązujących zakazów i obowiązki wynikające z zagrożenia epidemią, a także dokładne określenie obszaru obowiązywania rozporządzenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Jan Wojtasik

Mapka poniżej pochodzi z portalu Ziemia Wschowska. Strefę objętą zakazem wstępu oznaczono kolorem niebieskim


Uwaga: Aktualizacja z dnia 19 listopada 2019 r. i kolejne poniżej:

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 r. przyjęto, że teren obszar zagrożenia dotyczy:

"powiatu nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego tj. od miejscowości Radzyń, obejmując tą miejscowość, następnie wschodnim brzegiem jeziora Sławskiego, nie obejmując miejscowości Sława, następnie wzdłuż granicy "powiatu nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego tj. do graanicy administracyjnej miejscowości Sława i Lubogoszcz, włączając miejscowość Lubogoszcz, następnie wschodnią granicą administracyjną miejscowości Wróblów, obejmując tą miejscowość, następnie wschodnią granicą miejscowości Szreniawa, obejmując tą miejscowość, wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Ciosaniec, obejmując tą miejscowość, dochodząc do granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego, przecinając drogę 315, następnie wzdłuż granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego do jeziora Rudzieńskiego, następnie wzdłuż kanału Obry (Obrzyca) na północ do drogi nr 313, obejmując miejscowości: Karszynek, Tatarki, następnie zachodnią granicą administracyjną miejscowości Karszyn, obejmując miejscowość Karszyn, następnie wschodnią i południową granicą miejscowości Klenica, nie obejmując miejscowości Klenica, do wschodniego brzegu Odry, następnie na południe wzdłuż rzeki Odry, do miejscowości Stany, obejmując tą miejscowość, następnie południową granicą administracyjną miejscowości Stany, następnie wzdłuż granicy administracyjnej zachodniej i południowej miejscowości Tarnów Jezierny (wzdłuż granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego), dalej wschodnią granicą miejscowości Tarnów Jezierny do granicy administracyjnej miejscowości Kuźnica Głogowska, dalej południową granicą administracyjną miejscowości Kuźnica Głogowska do miejscowości Radzyń, z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia."

Por. mapa poniżej:

 

Kalendarium wydarzeń:

14. listopad 2019 - informacja PIWet. Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o wykryciu wirusa ASF w dziku znalezionym przy drodze w okolicy Tarnowa Jeziernego

14. listopad 2019 - w Gorzowie Wlkp. następuje powołanie sztabu kryzysowego do walki z AFS

15. listopad 2019 – Wojewoda Lubuski wydaje rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego

16. listopad 2019 - Wojewoda Lubuski wydaje kolejne rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego, w którym określono m.in. szczegółowe zasady prowadzenia poszukiwań padłych dzików

16. listopad 2019 – w ustalonej strefie zagrożenia ASF ponad 150 osób, w tym leśnicy i strażacy, przeszukuje lasy; w pobliżu Meszów zostaje odnaleziony drugi martwy dzik, a w innych lasach objętych poszukiwaniami – dalszych osiem

17. listopad 2019 – trwają poszukiwania rozpoczęte w sobotę; w ich efekcie liczba odnalezionych padłych dzików zwiększa się do dwudziestu

19. listopad 2019 - Wojewoda Lubuski wydaje rozporządzenie rozszerzające zakres obowiązywania rozporządzenia z 15 listopada na powiat zielonogórski

19. listopad 2019 – burmistrz Gminy Otyń podejmuje decyzję o zamknięciu dla ruchu ścieżki rowerowej na moście w Stanach

19. listopad 2019 - Stowarzyszenie Polskich Producentów Trzody Chlewnej "Forum Tch" kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wielkopolski podmiot gospodarczy usiłujący wdrożyć technologię przetwarzania mięsa ze świń pochodzących z tzw. czerwonej strefy zagrożenia ASF

21. listopad 2019 - UE wyznacza czerwoną i żółtą strefę ochrony przed afrykańskim pomorem świń; strefy obejmują gminy w trzech województwach: lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim

20. listopad 2019 - z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w Urzędzie Gminy Kotla zorganizowano naradę w sprawie zagrożenia ASF; uczestniczyli m.in. sołtysi i hodowcy trzody chlewnej

22. listopad 2019 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej komunikat o zakazie wstępu do lasu w wyznaczonych strefach 

22. listopad 2019 - na terenie gminy Kotla, w lesie pomiędzy Kotlą a Bielawami znaleziono martwego dzika

22. listopad 2019 - w Poznaniu zbiera się Wojewódzki Sztab Kryzysowy; podjęta zostaje decyzja o budowie wielokilometrowego płotu oddzielającego województwa lubuskie i wielkopolskie oraz zakazie polowań w strefie do 20 km od granic województwa lubuskiego

23. listopad 2019 - przy drodze pomiędzy Orskiem a Głogowem znaleziony kolejny martwy dzik

23. listopad 2019 - w powiecie wolsztyńskim rozpoczęto przeszukiwania lasów w poszukiwaniu martwych dzików

25. listopad 2019 – w Wolsztynie obradował Zespół Zarządzania Kryzysowego; poinformowano m.in. o negatywnym wyniku dotychczasowych poszukiwań martwych dzików oraz o uruchomieniu w Poznaniu laboratorium Zakładu Higieny Weterynarii, które będzie badało próbki z ciał padłych dzików

26. listopad 2019 - analiza próbek potwierdza, że dzik znaleziony 22 listopada na terenie gminy Kotla był zarażony wirusem ASF

26. listopad 2019 - podjęta zostaje przez UE decyzja o kolejnym poszerzeniu stref ochronnych: czerwonej i żółtej; w strefie czerwonej znalazły się m.in. gminy: Bojadła, Otyń, Nowa Sól, Bytom Odrzański, Siedlisko, Sława i Kolsko

28. listopad 2019 - kolejny martwy dzik znaleziony w okolicy miejscowości Kije k. Sulechowa; aktualny zakaz wchodzenia do lasu dotyczy 21 nadleśnictw na terenie Polski 

29. listopad 2019 - w lasach Nadleśnictwa Włoszakowice postawiono ogrodzenie o długości 20 km; ma służyć oddzieleniu terenów Wielkopolski od lasów Ziemi Lubuskiej

30. listopad 2019 - ujawniono przypadek zarażenia ASF dzika znalezionego na obszarze Zielonej Góry oraz kolejnego w powiecie zielonogórskim; zebrał się sztab kryzysowy, gdyż - jak podała Gazeta Lubuska - martwe dziki znajdowane są codziennie

2. grudzień 2019 - Wojewoda Wielkopolski zarządził sanitarny odstrzał dzików na obszarze powiatu wolsztyńskiego, gmin Wijewo i Włoszakowice, gmin Rakoniewice i Wielichowo oraz na terenie gminy Zbąszyń

2. grudzień 2019 - wznowiono przeszukiwania lasów na terenie powiatu nowosolskiego; prowadzili je leśnicy, myśliwi oraz wojsko we współpracy ze służbami weterynaryjnymi

5. grudzień 2019 - potwierdzono ASF u padłego dzika, który został znaleziony w lesie w okolicach Kębłowa w powiecie wolsztyńskim: do tego dnia obecność wirusa potwierdzono już u co najmniej 31 znalezionych dzików

5. grudzień 2019 - na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego zbudowano już 78 kilometrów płotu, a zakazy i nakazy wynikające z rozporządzenia Wojewody Lubuskiego rozciągnięto na gminę Nowe Miasteczko oraz powiaty żagański i żarski

7. grudzień 2019 - Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmuje decyzję o zastrzeleniu 48 dzików na obszarze m. Zielona Góra i gminy Nowogród Bobrzański

12. grudzień 2019 - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu wprowadza obszar ochronny (tzw. strefę żółtą) dla miasta i gminy Bolesławiec raz gmin Gromadka i Osiecznica

16. grudzień 2019 - potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym: 48 przypadków w województwie lubuskim, 2 w województwie dolnośląskim, 3 w wielkopolskim

19. grudzień 2019 - ujawniono kolejne przypadki ASF u dzików padłych na obszarze Wielkopolski; czerwona strefa obejmuje cały powiat wolsztyński oraz część grodziskiego- gminy Rakoniewice i Wielichowo

22. grudzień 2019 - media przekazały informację, że do tego dnia na obszarze województwa lubuskiego ujawniono 76 przypadków zarażenia ASF u dzików; myśliwi uskarżają się na brak decyzji zezwalających na odstrzał sanitarny tych zwierząt

1. styczeń 2020 - pojawia się coraz więcej publikacji z opiniami, że masowy odstrzał dzików nie zatrzyma rozprzestrzeniania się ASF; publikacje odwołują się do stanowiska wyrażonego przez grupę naukowców, z którym można zapoznać się TUTAJ

2. styczeń 2020 - media informują o ujawnieniu 2 przypadków ASF u dzików na obszarze gminy Żary; Wojewoda Lubuski podjął decyzję o sanitarnym odstrzeleniu 2.177 dzików na obszarze 11 powiatów w lubuskiem

25. luty 2020 -  rozporządzenie Wojewody Lubuskiego (zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego) uchyla zakaz wstępu do lasu na całym obszarze województwa

29. luty 2020 - na obszarze powiatu wolsztyńskiego potwierdzono wirusa u 212 przypadków padłych dzików

20. marzec 2020 - pierwsze groźne ognisko ASF na fermie hodowlanej w Niedoradzu; zachodzi konieczność likwidacji stada liczącego 24 tys. sztuk świń 

 

 

pogoda.net