Jodłów. Staraniem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów ukazało się pierwsze książkowe opracowanie poświęcone w całości tematyce Puszczy Tarnowskiej.

Jego współautorzy: Mirosław Wojtczak oraz niżej podpisany, podjęli próbę ujęcia w jednym zbiorze zebranej dotychczas wiedzy o tym, rozciągającym się na granicy trzech powiatów, historycznie ciekawym i bogatym przyrodniczo, kompleksie leśnym.

W ślad za wypróbowaną już w wersji elektronicznej i dobrze przyjmowaną "Encyklopedią Puszczy" przyjęto, jako kryterium podstawowe, alfabetyczny układ hasłowy. Teksty uzupełnione zostały fotografiami opisywanych miejsc oraz mapkami ilustrującymi ich położenie na obszarze Puszczy. W miarę możliwości starano się też podawać przystępne sposoby odnalezienia opisywanych obiektów. W połączeniu z mapą Puszczy wydaną w 2017 r. będzie do narzędzie pozwalające na bezpieczne wędrowanie nawet po obszarach wcześniej zupełnie nieznanych.

Warto przy tym zauważyć, że przyjęte rozwiązanie pozwala na zapoznawanie się z interesującymi czytelnika tematami - hasłami bez konieczności żmudnego studiowania całej zawartości książki. W razie zaś potrzeby znalezienia innych jeszcze zdjęć czy analizy map historycznych albo pochodzących od innego wydawcy, zawsze będzie możliwość pozyskania ich kopii z  wersji elektronicznej publikowanej na stronie www.janwojtasik.pl. 

Zaznaczyć jednak należy, że książkowa wersja "Encyklopedii" nie jest prostym przedrukiem jej elektronicznego pierwowzoru. Po pierwsze, z uwagi na ograniczenia edytorskie nie wszystkie informacje mogły trafić do druku. Po drugie, w książce znalazły się teksty i fotografie także takie, których wersja elektroniczna nie zawiera.

Na całość składa się: wstęp prezentujący najbardziej ogólne informacje historyczne i przyrodnicze, 69 haseł tematycznych, obszerne kalendarium oraz wykaz wykorzystanej literatury.

Autorzy zdają sobie sprawę z ograniczoności i względności wiedzy dostępnej "tu i teraz". Ich trwające blisko 10 lat badania dowodnie wykazały, że zawsze mogą pojawić się nowe dokumenty czy zjawiska rzucające nowe światło na fakty już znane lub ujawniające te jeszcze zupełnie nieznane. Mają też świadomość konieczności opracowania w przyszłości kolejnych tematów, być może już przez inne osoby korzystające ze źródeł obecnie nieznanych. Podzielenie się z Czytelnikami wiedzą aktualną uznali jednak za bardzo potrzebne już obecnie.

Jednym z bodźców skłaniających do tego był przywołany na 4 stronie okładki cytat z artykułu prof. Tomasza Jaworskiego pt. "Pamięć zaklęta w lesie" opublikowany w Studiach i Materiałach Ośrodka Kultury Leśnej nr 13/2014, s. 203-220. Autorzy Encyklopedii w pełni podzielają myśl zawartą w przytoczonym cytacie.

Wydanie książki stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictw Sława Śląska i Nowa Sól, Gminy Nowa Sól oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

Książka nie jest dostępna w obiegu komercyjnym. Najprostszym sposobem na jej pozyskanie jest udział w którymś z jodłowskich rajdów rowerowych lub innej imprezie promującej Letnisko Jodłów oraz działalność Lasów Państwowych.

Jan WOJTASIK


*Jan Wojtasik i Mirosław Wojtczak, Puszcza Tarnowska. Mała encyklopedia, Wyd. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów, Jodłów 2019 s. 112, okładka miękka, nr ISBN 978-83-926070-3-8

 

Opinie, oceny i zapytania dotyczące publikowanych materiałów 

można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej 

 lub poprzez księgę gości.

 

 

 

pogoda.net