Kraków. W miniony czwartek 12 kwietnia przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia, kolejny już raz, wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zorganizowane przez Koło Naukowe Kryminalistyki im. Prof. dra Tadeusza Hanauska spotkanie przybyło – jak policzyli to organizatorzy - ok. 130 osób.

W swoim wystąpieniu przedstawiłem podstawowe problemy związane z taktyką prowadzenia śledztwa w sprawach o zabójstwa. Omówiłem najważniejsze kwestie dotyczące specyfiki przeprowadzania dowodów w tego rodzaju sprawach, rodzaje przeprowadzanych ekspertyz i niektóre zagadnienia związane z pozyskiwaniem osobowych źródeł dowodowych.

Szczególny akcent położyłem na potrzebę planowego prowadzenia śledztwa, stawiania i weryfikacji alternatywnych wersji przebiegu zdarzenia i osób w nim uczestniczących, ochrony miejsca czynu przed zacieraniem śladów oraz znaczenia oględzin.

Podkreśliłem, że współcześnie należy w jednakowym stopniu korzystać z wypracowanych w przeszłości i wielokrotnie już weryfikowanych tradycyjnych metod dowodowych, jak też odważnie wdrażać metody i techniki nowoczesne, w tym analizę kryminalną, skanowanie 3D czy profilowanie genetyczne.

Podniosłem też konieczność dbałości o kompleksowe i niezwłoczne zabezpieczenie śladów cyfrowych na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności danych logowania z baz BTS oraz obrazów kamer przemysłowych.

W drugiej części spotkania odniosłem się do pytań zadawanych przez słuchaczy. Uwagę zwracała ich dobra znajomość rzeczy i dociekliwość w wyjaśnianiu interesujących ich zagadnień.

Jan WOJTASIK

 

 

pogoda.net