Kraków. 17 maja 2017 r. miałem kolejną okazję podzielenia się swoimi uwagami ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki zaprosili mnie tym razem do wygłoszenia wykładu pt. "Cenzurowanie listów osób tymczasowo aresztowanych. Kryptografia więzienna".

W swoim wystąpieniu przedstawiłem podstawowe normy prawne regulujące zagadnienia cenzury korespondencji, typowe sytuacje praktycznie związane z ich realizacją, a także spotykane najczęściej sposoby maskowania faktycznej zawartości listów przekazywanych drogą oficjalną.

Osobny wątek stanowiły zagadnienia języka więziennego i sposobów sporządzania oraz przekazywania grypsów. Uczestnicy dowiedzieli się, co oznaczają takie terminy, jak "stukanka", "miganka" czy "grypsera". Mogli też zobaczyć, jak wyglądają przykładowe grypsy i jakie informacje są wymieniane przy ich pomocy.

Na zorganizowane w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Krupniczej przybyło blisko 50 osób.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net