Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe, które realizowane będą od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013:

1) studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym;
2) studia podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Uczestnicy studiów podyplomowych ponoszą opłatę rekrutacyjną. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia Wspol, tel. 89 621 57 21, a także na stronie internetowej Uczelni:  www.wspol.edu.pl

Źródło: http://www.kssip.gov.pl/info/aktualnosci/

pogoda.net